כיתה ב – אוריגאמטריה

Polygon activity decomposition and composition B 2/2

Polygon activity decomposition and composition B 2/2

 • Lesson Aims
 • The pupils will fold and identify shapes according to their properties.

  The pupils will use paper folding in order to make geometric shapes and investigate their properties.

 • Name of Model
 • A rabbit finger puppet

 • Lesson content
 • In this lesson the pupils investigate polygons that are formed during the folding process. There is a surprise at the end of the lesson.  The pupils learn new concepts and refresh their previous learning.

 • Prior knowledge
 • If during the folding process there are cases of inexact folding by some of the pupils, then these cases will be used to identify differences between the polygons and their properties. The pupils will also learn the concept of polygon sides and vertices.

   

Themes: כיתה ב – אוריגאמטריה

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

הכרת מגוון גופים Copy

הכרת מגוון גופים Copy

 • מטרות הפעילות
 • התלמידים יכירו מגוון של גופים מתוך צילומים יחד עם התנסויות בזיהוי גופים בסביבה וגם באריזות שונות.

  התלמיד יכיר מגוון גופים, יתאר אותם, ימיין וישיים .
  התלמיד יכיר את המונחים – קדקוד, צלע (מקצוע , ) פאה -וישתמש בהם.
  התלמיד יזהה מצולעים שמרכיבים גוף מסוים.

   

   

 • שם הדגם
 • ללא דגם

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • פעילות בהרצה 

  בפעילות זו נכיר גופים שונים, נחקור ונמיין את הגופים.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • מצולעים.

Themes: כיתה ב – אוריגאמטריה

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

COMPARISON OF POLYGON AREAS 3/3

COMPARISON OF POLYGON AREAS 3/3

 • Lesson Aims
  • Recognition of the concept area by direct comparison of shapes.
  • Comparison of area size by congruency and decomposition of shapes.
  • Comparison of areas using a basic shape.
  • Decomposing shapes in order to find areas of composite shapes.
 • Name of Model
 • Bookmark

 • Lesson Structure
 • According to curriculum

 • Lesson Content
 • Composing new polygons from a basic triangle shape and comparing areas in relation to the area of the basic triangle shape.

 • Materials
 • 3 Origami sheets 15 cm x 15 cm.

Themes: כיתה ב – אוריגאמטריה

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

חישוב מספר יחידות שטח והיקף במלבן Copy

חישוב מספר יחידות שטח והיקף במלבן Copy

 • מטרת הפעילות
  • התלמיד יכיר יחידות למדידת אורך ויחידות למדידת שטח.
  • התלמיד ילמד לחשב את מספר יחידות השטח במלבן על ידי כפל מספר הריבועים לאורך צלע אחת , ומספר הריבועים לאורך הצלע המאונכת לה.
  • התלמידים יווכחו על ידי פעילויות שונות כי צורות שוות שטח אינן בהכרח שוות היקף.
 • שם הדגם
 • כלבלב על גדר

 • שם היוצר/ת
 • מירי גולן

  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (בהתאם לתכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • פעילות בהרצה 

  התלמידים יקבלו שני דפים משובצים ויחלקו את הדף לארבעה מצולעים ששלושה מהם הם מלבנים בעלי שטח של 36 יחידות שטח. כשאורכי הצלעות הסמוכות שונות. בסוף הפעילות יתקבל כלבלב על גדר שמורכב מיחידות שטח זהות, אך בעלות צורה שונה.

  משך זמן פעילות מומלץ:45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

Themes: כיתה ב – אוריגאמטריה

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

CUBE

CUBE

 • Lesson Aims
  • Pupils will learn the perimeter and area dimensions of squares and rectangles.
  • Pupils will learn about the construction of a cube.
  • Pupils will learn about the area of the envelope of a cube.
 • Name of Model
 • Cube

 • Lesson Structure
 • According to the curriculum.​

 • Lesson Content
 • Pupils study the components of a cube, perimeter and area measurements of the components.

 • Materials
 • Square grid paper 12×12 cm and cellotape.

Themes: כיתה ב – אוריגאמטריה

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package