Grade 6

הגופים הנקראים פאונים Copy

הגופים הנקראים פאונים Copy

 • מטרות הפעילות
 • סיכום מושג הפאון כגוף תלת ממדי הבנוי ממצולעים בלבד.

 • שם הדגם
 • ללא דגם – שיעור סיכום

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • פעילות בהרצה 

  בפעילות זו נכיר גופים שונים, נחקור ונמיין את הגופים.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • מצולעים, פירמידה, מנסרות ותיבות.

Themes: Grades > Grade 6

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

קובייה Copy

קובייה Copy

 • מטרת הפעילות
  • התלמידים ילמדו לבחון היקף ושטח הנייר בתהליך יצירת הקובייה.
  • התלמידים יכירו את מבנה הקובייה.
  • התלמידים ילמדו לבחון את שטח הפנים של הקובייה.
 • שם הדגם
 • קובייה

 • שם היוצר/ת
 • מירי גולן

  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (בהתאם לתכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • פעילות בהרצה 

  התלמידים יצרו את חלקי הקובייה ובמהלך הקיפול יבחנו את מידת השטח וההקיף של הנייר המשתנה. והשוואת שטחים, בסיום יבחנו את מרכיבי הקובייה כולל שטח הפנים של הקובייה.

  משך זמן פעילות מומלץ: 90 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

Themes: Grades > Grade 6

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

מנסרות – מעטפת ופריסה Copy

מנסרות – מעטפת ופריסה Copy

 • מטרות הפעילות
 • סיכום התכונות של מנסרות כולל מעטפת ופריסה של מנסרות ישרות.

   

 • שם הדגם
 • יצירה וקיפול של מנסרה משולשת, מרובעת, משושה ותכנון מעטפת מנסרה מחומשת.

 • יוצר/ת הדגם
 • מיוקי קוואמורה – יפן
  © כל הזכויות לשיעור שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • על השיעור
 • פעילות בהרצה 

  בפעילות זו התלמידים יצרו מעטפת מנסרות:  משולשת, מרובעת ומשושה. ויקבלו משימה לתכנן את המנסרה המחומשת.

  התלמידים יחקרו את מרכיבי המנסרות:  מספר פאות, הצלעות ומספר הקדקודים.

  הפעילות כוללת את חקר פריסת המנסרה.

  *מומלץ לקפל את הדגם לאחר שהתלמידים התנסו בקיפולים.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

   

 • ידע נדרש
 • מצולעים, מרובעים, גופים.

Themes: Grades > Grade 6

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

DIAGONALS AND LINES OF SYMMETRY IN POLYGONS 2/2 Copy

DIAGONALS AND LINES OF SYMMETRY IN POLYGONS 2/2 Copy

 • Lesson Aims
  • Pupils will study the concept of diagonal and  draw diagonals in various polygons.
  • Pupils will learn that diagonals are not only vertical or horizontal and that a diagonal can be drawn outside the polygon.
 • Name of Model
 • Puppy and child.

 • Lesson Content
 • Pupils will recognize and investigate diagonalsduring the folding process. Pupils will discover which lines of reflective symmetry are also diagonals of a polygon. Thsi lesson reviews the concepts of diagonals of a polygon and lines of reflective symmetry.

 • Previous knowledge
 • Adjacent and opposite vertices of a polygon.Lines of reflective symmetry.

Themes: Grades > Grade 6

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

DIAGONALS AND LINES OF SYMMETRY IN POLYGONS 2/2 Copy

DIAGONALS AND LINES OF SYMMETRY IN POLYGONS 2/2 Copy

 • Lesson Aims
  • Pupils will study the concept of diagonal and  draw diagonals in various polygons.
  • Pupils will learn that diagonals are not only vertical or horizontal and that a diagonal can be drawn outside the polygon.
 • Name of Model
 • Puppy and child.

 • Lesson Content
 • Pupils will recognize and investigate diagonalsduring the folding process. Pupils will discover which lines of reflective symmetry are also diagonals of a polygon. Thsi lesson reviews the concepts of diagonals of a polygon and lines of reflective symmetry.

 • Previous knowledge
 • Adjacent and opposite vertices of a polygon.Lines of reflective symmetry.

Themes: Grades > Grade 6

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

Didactic -Perpendicular line and perpendicular side of polygon

Didactic -Perpendicular line and perpendicular side of polygon

 • Lesson Aims
  • The study of Perpendicular Lines and Perpendicular Sides of Polygons.
  • Comparison of angle sizes.
  • Investigation of angles and  Perpendicular Lines and Perpendicular Sides of Polygons.

   

 • Name of Model
 • A sweet box.

 • The Lesson Structure
 • The measuring tool,Composition and Decomposition,Polygons 3,Perpendicular Lines and Perpendicular Sides of Polygons.

 • Lesson Content
 • In this lesson the pupils will investigate intersection of straight lines,perpendicular lines and perpendiculars sides of Polygons. The model comes as surprise while learning new concepts and revising previously learnt concept.

 • Prior knowledge
 • .The concepts of Angle, Right Angle,Square and Pentagon

 • Materials
 • Measuring Tool, origami sheets 15×15 cm.

Themes: Grades > Grade 6

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

CLASSIFICATION OF PYRAMIDS

CLASSIFICATION OF PYRAMIDS

 • Lesson Aims
  • Investigating pyramids.
  • Investigating the faces,edges and vertices of pyramids.
  • Folding envelopes of pyramids.
 • Name of Model
 • Envelopes of triangular,square and pentagonal pyramids.

 • Lesson Structure
 • According to curriculum.

 • Lesson Content
 • Folding and assembling  envelopes of  triangular,square and pentagonal pyramids.Listing faces,edges and vertices of pyramids.

   

   

 • Prior Knowledge
 • Quadrilaterals and polygons.

 • Materials
 • 5 origami sheets 15cm x15 cm.

  Worksheet on the subject of pyramids

Themes: Grades > Grade 6

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

חישובי נפחים א Copy

חישובי נפחים א Copy

 • מטרת הפעילות
  • התלמיד יכיר את יחידות המידה הסטנדרטיות סמ”ק
  • התלמיד יצור תיבות ויחשב את נפחם
 • שם הדגם
 • שלוש תיבות

 • שם היוצר/ת
 • מירי גולן

  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (בהתאם לתכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • פעילות בהרצה 

  התלמידים יצרו על פי נתונים שינתנו בשיעור תיבות ויבחנו את הנפח של התיבות. כמשימת סיכום יצרו את התיבה השלישית.

  סוגי התיבות: תיבה שמידת שלושת הצלעות היוצאות מהקדקוד שונות באורכן. תיבה שמידת אורכי שתי צלעות היוצאות מהקדקוד שוות וצלע נוספת היוצאת מאותו קדקוד שונה באורכה. ותיבה שלה שלוש צלעות היוצאות מקדקוד זהות באורכן.

  משך זמן פעילות מומלץ:45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

Themes: Grades > Grade 6

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

DIAGONALS OF POLYGONS

DIAGONALS OF POLYGONS

 • LESSON AIMS
  • Identifying non adjacent vertices of a polygon.
  • Drawing diagonals in a polygon.

   

 • NAME OF MODEL
 • A mask.

  Lesson Number: 4002

 • LESSON STRUCTURE
 • According to Syllabus.

 • LESSON CONTENT
 • Investigating and identifying non adjacent vertices of a polygon.

   

   

 • PRIOR KNOWLEDGE
 • Adjacent and opposite vertices of triangles and quadrilaterals.

Themes: Grades > Grade 6

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

קוביית ג’קסון Copy Copy

קוביית ג’קסון Copy Copy

 • מטרות הפעילות
 • בניית קובייה יחודית ולא רק על ידי פריסה עם שישה ריבועים חופפים..

   

 • שם הדגם
 • קובייה

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון
  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד את נושא הגופים לאחר שהתלמידים ביססו את הידע בנושא המצולעים.

 • על השיעור
 • פעילות בהרצה 

  בפעילות זו התלמידים יצרו קובייה ויכירו את המבנה של הקובייה.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • מרובעים.

Themes: Grades > Grade 6

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package